• http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/
  • http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/392/ngay-hoi-tu-van-dinh-huong-nghe-nghiep-du-hoc-uc
  • http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise
  • http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/174/toeic-cap-toc
·        Thủ đô: Wasington, D.C
·        Tiểu bang: 50 tiểu bang đa dạng về chủng tộc và văn hóa
·        Thành phố lớn nhất: New York
·        Diện tích: 9,826,630 km2
·        Dân số: 318,892 triệu người
·        Số trường đại học và cao đẳng: 5,758
·        Thời tiết: do diện tích rộng lớn nên khí hậu của mỹ rất đa dạng và phân chia rõ rệt trong năm.
·        Lich nhập học: tại mỹ, trong năm có 3 học kỳ: học kỳ thu, Xuân và Hè
-         Học kỳ thu (T.8 hoặc T.9) (Kỳ nhập học chính)
-         Học kỳ Xuân (T.1 hoặc T.2)
-         Học kỳ Hè (T.5 hoặc T.6)

·       Thời gian và chi phí học tập:
Bậc học Thời gian học tập Học phí học tập/năm
Tiếng Anh Tùy theo yêu cầu 6000 USD/3 tháng
Phổ thông trung học 4 năm 10.000-30.000 USD
Cao đẳng cộng đồng 2 năm 3.000- 10.000 USD
Cử nhân 4 năm 8.000- 40.000 USD
Thạc sĩ 1-2 năm 10.000- 50.000 USD
Chi phí sinh hoạt   1.000 USD/ tháng
 

http://ngoainguworldlink.edu.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts